Vi trenger gode støttespillere! - SOS Barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner du også!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for mer informasjon om hva et samarbeid med SOS-barnebyer kan gjøre for deg og din bedrift.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Vi trenger gode støttespillere!

Arrow_line_white Created with Sketch.

SOS-barnebyer skal benytte barnekonvensjonens jubileumsår til å synliggjøre barns behov for, og rett til, å få vokse opp i en trygg og stabil familie, skriver generalsekretær Bente Lier.

Vi vet at stabil og god omsorg er grunnleggende nødvendig for at barn skal vokse og utvikle seg normalt, fullføre skolegang og ha tilgang til helsetjenester. I tillegg til at en god barndom har en egenverdi, danner den også plattformen for et godt voksenliv. SOS-barnebyer arbeider derfor for at barns omsorgssituasjon skal løftes opp på den internasjonale dagsordenen, og vi er veldig glade for at nettopp barn under alternativ omsorg blir hovedtema for arbeidet i FNs barnekomité i 2019.

Barns rett til familie
Barnekonvensjonen slår fast at det beste for alle barn er å vokse opp i et familiemiljø. SOS-barnebyer vil benytte barnekonvensjonens jubileumsår til å synliggjøre barns behov for og rett til å få vokse opp i en trygg og stabil familie.

Det er internasjonalt en stadig større anerkjennelse av at det i de fleste tilfeller er til barnets beste å vokse opp i sin egen familie. Men det er familier som ikke på egen hånd evner å gi barnet den omsorgen det trenger. Tidlig innsats som forebygger at barn mister omsorg fra sin egen familie er ikke bare til det beste for barnet, men utgjør også en mindre kostnad for samfunnet – både menneskelig og økonomisk – enn å la det være.

FNs bærekraftsmål anerkjenner at strategiske investeringer i barn er nøkkelen til å nå mange av målene. Samtidig er velferdstiltak som beskytter, støtter og styrker barn og familier, kritisk underfinansiert, og bemanningen på dette feltet er i mange land svært lav, til tross for at disse tiltakene er like viktig for barns utvikling som utdanningstilbud og helsetiltak.

Tidlig innsats som forebygger at barn mister omsorg fra sin egen familie er ikke bare til det beste for barnet, men utgjør også en mindre kostnad for samfunnet.
Bente Lier

Foto: Turid Weisser

Minimumskrav for alternativ omsorg
For de barna som ikke får tilstrekkelig omsorg fra sin egen familie, må det tilbys alternativ omsorg av god kvalitet. De senere årene har det vært økt fokus på dette, og blant annet har mange land valgt å legge ned store barnevernsinstitusjoner og erstatte dem med bedre egnet omsorgstilbud. Dette er veldig positivt, og den kommende FN-resolusjonen med minimumskrav vil være viktig for å sikre at barna i alle medlemslandene får et omsorgstilbud av god kvalitet.

Din bedrift kan også bidra

Kontakt oss om mulighetene for et samarbeid.

Nødvendighetsprinsippet
Ikke alle barn i alternativ omsorg, som for eksempel en SOS-familie, er foreldreløse. Noen er der fordi de har foreldre som ikke er i stand til å ta seg godt av dem. Men det er også noen barn som har foreldre eller andre voksne i familien som med riktig støtte og oppfølging, selv kan sørge for at barna får god omsorg. I noen tilfeller er det da en god løsning at barnet blir gjenforent med familien sin. Etter jordskjelvet i Nepal var det for eksempel mange fedre som satt igjen alene med små barn de ikke kunne ta seg av. I dag har mange av barna flyttet fra SOS-barnebyen tilbake til en far som har fått anledning til å bygge opp igjen bolig og en normal hverdag.

 

Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Hensiktsmessige tiltak
Barn har forskjellig alder, bakgrunn, opplevelser og personlighet. Et omsorgstilbud som passer godt for den ene, funger ikke for den andre. Derfor jobber vi for å finne løsninger og utvikle omsorgstiltak som kan tilpasses hvert enkelt barns behov og hvert enkelt lands muligheter.

For noen barn er den beste løsningen å støtte den familien de har, for andre er det best om de får omsorg i en ny familie. I tillegg til våre SOS-familier, samarbeider vi også flere steder med utvikling og tilrettelegging av andre typer fosterfamilier. Vi kan også flere steder gi et midlertidig omsorgstilbud hvor barn kan få trygg omsorg mens det jobbes for enten å styrke deres egen familie, eller styrke andre voksne i familien som kan være gode omsorgspersoner. I flere land har vi også god erfaring med at SOS-familier flytter til vanlige nabolag.

SOS-barnebyer jobber for å finne løsninger og utvikle omsorgstiltak som kan tilpasses hvert enkelt barns behov og hvert enkelt lands muligheter. Foto: Alf Berg

Pilotprosjekt i Norge
Også i Norge er det behov for ulike løsninger innenfor barneomsorgen. I 2018 gjennomførte vi derfor flere pilotprosjekter for å utvikle nye omsorgsløsninger, og dette viktige arbeidet skal videreføres. Blant annet har vi utviklet fosterhjemsløsninger basert på vår modell som kan brukes i norske kommuner.

Pilotprosjektet Under samme tak er spesielt tilrettelagt for å sørge for at søsken i norsk barnevern skal få muligheten til å vokse opp i samme fosterhjem. Våre nye barn er et tilbud til barn alene på flukt om å kjenne trygghet og omtanke i en familie, mens de venter på svar angående oppholdstillatelse.

Få mer kunnskap om våre bedriftssamarbeid

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Du vil snart motta nyheter om våre partnerprogram på e-post. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den.

Les mer om våre vilkår

Attraktivt å bidra til utvikling
For å nå våre mål om sikre omsorg til mange flere barn, er vi avhengig av gode støttespillere. Vi er glade for at samarbeidspartnere i næringsliv, organisasjoner og offentlige instanser støtter oss i vårt arbeid med kontinuerlig utvikling og innovasjon.

Og i vår streben etter å sikre at barn får vokse opp med den omsorgen de har rett til.

Tilbake Group 2 Created with Sketch.