Mange flere barn skal lykkes i livet - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Mange flere barn skal lykkes i livet

Created with Sketch.

– Å støtte familier slik at de selv kan gi barna sine god omsorg, er det i store deler av verden bare vi som gjør.

I 2021 la vi frem vår nye strategi frem mot 2024. Målet er enkelt – sørge for at mange flere barn lykkes i livet. Men det vil kreve mye av oss som organisasjon de neste tre årene.

For å klare å nå ut og sikre god omsorg til mange flere barn, må vi både øke inntektene, satse mer på forebygging og bidra til at myndigheter prioriterer barns rett til omsorg og beskyttelse. Vi må endre måten vi jobber, tørre å prioritere noe vekk for å kunne satse på det som skaper best resultater.

Det har vært en tendens til å måle suksess først og fremst ut fra kroner og ører og hvor gode vi har vært til å samle inn penger. Men vel så viktig som hvor store inntekter vi har i Norge, er de resultatene som skapes med det vi bidrar med.

De beste resultatene oppnås når behov og tiltak identifiseres og defineres lokalt. Vår om sorgsmodell har vært en suksess i over 70 år. Å sikre barn oppvekst med stabile familieforhold nytter, og skaper store positive ringvirkninger. Samtidig har vi i årevis også bygget opp mange andre fasiliteter rundt våre programmer, for å sikre tilgang til viktige tjenester som utdanning og helse. Det har vi lykkes med, men det betyr også at vi bruker ressurser på tiltak som er utenfor vårt kjerneområde – nemlig å sikre barn god omsorg.

Og da er vi tilbake til dette med å tørre å velge bort noe – ikke fordi det ikke er et godt tiltak i seg selv, men fordi det ikke er vår kjernevirksomhet og fordi det finnes andre som kan drive det like godt som oss. For å støtte familier slik at de selv kan gi barna sine god omsorg, er det i store deler av verden bare vi som gjør.

SOS-barnebyer jobber for å finne løsninger og utvikle omsorgstiltak som kan tilpasses hvert enkelt barns behov og hvert enkelt lands muligheter. Foto: Katerina Ilievska

For å klare å nå ut og sikre god omsorg til mange flere barn, må vi både øke inntektene, satse mer på forebygging og bidra til at myndigheter prioriterer barns rett til omsorg og beskyttelse. Vi må endre måten vi jobber, tørre å prioritere noe vekk for å kunne satse på det som skaper best resultater.
Sissel Aarak

Som du kan lese i denne årsrapporten er SOS-barnebyer i Colombia et godt eksempel på den retningen vi nå går i. Der har knallhard
prioritering og omlegging av programporteføljen ført til at de nå når ut med omsorgstiltak til mange flere barn.

Nasjonaldirektøren i Colombia understreker også et annet viktig poeng – nemlig betydningen av tilpasninger ut fra lokal kontekst. Det er våre lokalt ansatte som best kjenner til hvilke utfordringer, behov og muligheter barn og familier i deres område har. Det er nå et uttalt mål i SOS-barnebyer å endre «maktbalansen» i organisasjonen, og flytte flere av beslutningene nærmere de som jobber direkte med barna. Med utgangspunkt i lokalt behov skal vi i Norge jobbe tettere med næringsliv, forskning, myndigheter og andre organisasjoner for å løse de utfordringene som gjør at barn vokser opp uten omsorg. Vi har også startet arbeidet med å endre vår programportefølje i tråd med den internasjonale strategien, gjennom aktivt lederskap i føderasjonen og støtte til endring i partnerlandene. For uansett utvikling og endring er det en ting som er konstant – barns behov for trygg og stabil omsorg i en familie.

Alle barn som i dag har en barndom preget av mangel på god omsorg, de er «våre barn», og det er alle dem vi er til for. Å sikre barn gode oppvekstsvilkår er den beste investeringen for fremtiden, og verdens viktigste jobb.

Din bedrift kan også bidra

Kontakt oss om mulighetene for et samarbeid.

Tilbake Created with Sketch.