Lokalsamfunnet er viktig for barn - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Lokalsamfunnet er viktig for barn

Created with Sketch.

Gode og stabile lokalsamfunn og nabolag er nødvendige for å sikre barn en god oppvekst. Det er også ett av FNs bærekraftsmål. – Sosial bærekraft blir ofte litt glemt når vi snakker bærekraft. Men det må mer til en fire vegger for at folk skal trives der de bor, sier konsernsjef i OBOS Daniel K. Siraj.

Tekst: Torunn Gilje

Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og mulighet til fritidsaktiviteter fremmer både trivsel og god helse for barn. Derfor er FNs bærekraftsmål #11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige, viktig for å skape gode oppvekstsvilkår for barn.

Sosial bærekraft
Bærekraft handler om mer enn at forbruk og vekst ikke skal ødelegge for fremtidige generasjoner. Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler også om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for et anstendig liv. Derfor er sosial bærekraft en del av det strategiske arbeidet til OBOS.  

– Sosial bærekraft blir ofte litt glemt når vi snakker bærekraft. Men hos oss ligger det i våre verdier å ta vare på det sosiale og miljøet. For å lage gode boområder må vi også skape gode liv mellom husene, da er det viktig med gode uteområder og sosiale møteplasser, forklarer konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.  

Foto: Hans Frederik Asbjørnsen

Mer enn bare bolig
OBOS er en av SOS-barnebyers hovedsamarbeidspartnereet samarbeid som har vart siden 2004. Siraj ser en helt tydelig sammenheng mellom arbeidet til SOS-barnebyer og virksomheten til OBOS.  

– Det handler om å bygge trygge boområder og lokalsamfunn. Det må mer til en fire vegger for at folk skal trives der de borPrinsippet er det samme om det er i Norge, eller i et annet land, sier Siraj.

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler også om å sikre at alle mennesker får et godt grunnlag for et anstendig liv. Derfor er sosial bærekraft en del av det strategiske arbeidet til OBOS.
Daniel Kjørberg Siraj

Fakta

OBOS

Stabilitet og forutsigbarhet  

For barn er et trygt hjem absolutt mer enn bare enn beskyttende vegger og tak. Barn er dypt avhengige av omsorgspersoner som kan gi dem nærhet, stimuli og tilhørighet, uansett hvor de bor i verden, forteller Bente Jørgensen, programrådgiver i SOS-barnebyer 

– For barn er det helt grunnleggende å ha forutsigbarhet i hverdagen. Det vil si gode rutiner og tydelige grenser og god både praktisk og emosjonell omsorg

Gode lokalsamfunn
Ikke alle får dette hjemme. Og hvis foreldrene ikke klarer å møte disse behovene, er det utrolig viktig for barn å ha gode voksenpersoner de stoler på og venner i nærheten, sier Jørgensen

– Det kan være familie, naboene, venner og deres foreldre, treneren, nabolagsarrangementer og nærmiljøaktiviteter. Disse folka er så viktige for barn og unge fordi de kan representere en ekstra trygghet og andre læringsarenaer. Derfor er et godt lokalsamfunn hvor barna kjenner tilhørighet av stor betydning for barns oppvekst, sier Jørgensen.

Et godt lokalsamfunn, hvor barna kjenner tilhørighet, er av stor betydning for barns oppvekst. Foto: Nina Ruud

Ny fosterhjemsmodell 
I 2018 innledet SOS-barnebyer et pilotprosjekt om fosterhjemsmodellen Under samme tak sammen med flere norske kommuner. Denne modellen er spesielt tilrettelagt for at søsken skal få vokse opp i samme fosterhjem. En annen viktig faktor er at kommunen stiller med bolig slik at barna blir boende i hjemmet under avlastingsperiodene og i de tilfellene hvor fosterforeldrene slutter. På den måten beholder barna hjem, venner, nettverk og skole. 
 
– Å flytte veldig mye gjør at barn opplever ustabilitet i relasjonene rundt seg, på et tidspunkt i livet hvor de skal lære seg nettopp å etablere relasjoner. Det kan gjøre det trøblete for barn å etablere nye vennskap, gå inn i forhold, slå røtter i voksen alder og stole på de relasjonene de lager senere i livet, sier Bente Jørgensen. 
 
Boforhold påvirker barn 
Det å bo trangt eller å slite med å betale husleien eller boliglånet, er en stor belastning. Enkelte grupper er særlig sårbare, blant dem barnefamilier. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna, og føre til stress som påvirker foreldres psykiske helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. 

For barn er et trygt hjem absolutt mer enn bare enn beskyttende vegger og tak. Barn er dypt avhengige av omsorgspersoner som kan gi dem nærhet, stimuli og tilhørighet, uansett hvor de bor i verden.
Bente Jørgensen, programrådgiver i SOS-barnebyer

Barn og unge skal ha gode boforhold
I desember 2020 lanserte regjeringen ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken. Den sier tydelig at alle skal ha et trygt hjem, og at barn og unge skal ha gode boforhold.

Daniel Kjørberg Siraj mener OBOS har et ansvar for å kunne tilby langsiktige boligløsninger for barnefamilier og enslige som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.  

– Vi tilbyr ulike løsninger som gjør det litt lettere for flere å kjøpe boligen de trenger.  En av ordningene – OBOS Deleie  innebærer at man starter med å kjøpe en andel av boligen og leier resten av OBOS. Så kan man kjøpe seg opp etter hvert som man får bedre råd.  

FNs bærekraftsmål

Vi samarbeider for å nå disse bærekraftsmålene

Et verdifullt samarbeid

Det er mange gode grunner for et samarbeid med SOS-barnebyer. Kontakt oss for å diskutere muligheter!

Tilbake Created with Sketch.