Frigjør tid for familier med ny teknologi - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Frigjør tid for familier med ny teknologi

Created with Sketch.

Et teknologisamarbeid med Visma lar SOS-barnebyer og kommunenes familiepartnere jobbe enda mer målrettet med å forebygge omsorgsovertakelser og hjelpe de mest sårbare familiene i Norge.

Tekst: Anne Mone Nordahl

Tenk deg en familie hvor foreldrene strever med grensesetting, emosjonell og praktisk omsorg, rutiner og samspill med barna sine. Ofte kan det være rus, voldsproblematikk, utenforskap eller psykisk sykdom inne i bildet. Og altfor ofte har foreldrene lite tillit til barnevernet og andre hjelpeinstanser. Hos slike familier kan en familiepartner være nøkkelen for å forhindre omsorgsovertakelse av barna.

En familiepartner bistår familien med små og store utfordringer. Alt fra praktiske ting i hjemmet til koordinering og møter med ulike instanser. Og en familiepartner har satt av god tid til akkurat denne familien. De første tre månedene av samarbeidet mellom familiepartneren og familien, er målet å kartlegge hva som stresser både barn og voksne. Så tar familiepartneren tak i disse stressmomentene, for eksempel dårlig økonomi, rusproblematikk eller arbeidsløshet, med en gang. Når disse problemene er håndterbare og tilliten er etablert, er det lettere å bruke tid på det som er vondt å snakke om: skjøre foreldreferdigheter og omsorgsutøvelse som ikke fungerer.

Teknologien Visma bidrar med vil frigjøre tid for familiepartnerne som skal jobbe intensivt med barn og foreldre. Vi håper dette vil gjøre at flere barn fortsatt kan bo hjemme med foreldrene sine.
Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer

Mer tid til barna og foreldrene

Samarbeidet med Visma gjør at de tre pilotkommunene som er med i familiepartner-prosjektet får tekniske løsninger som skreddersys familiepartnerens behov. Visma leverer et eget saksbehandlingssystem som gjør det enkelt å legge inn dokumentasjon. Som igjen gjør det mulig å hente ut statistikk til forskere og ikke minst barneverntjenesten selv, for å se på hva som fungerer og hva som bør bli bedre.

– Vi er kjempeglade for at Visma vil samarbeide med oss og tror på prosjektet. Teknologien de bidrar med gjør at vi kan bruke data til forskning på en helt ny måte, som er viktig for å kunne ta dette prosjektet videre til nye kommuner, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

– Samtidig får familiepartnerne som skal jobbe intensivt med familiene mer tid til barna og foreldrene. På denne måten håper vi at flere barn fortsatt kan bo hjemme med foreldrene sine, som er det store målet med familiepartnerprosjektet.

FAKTA

VISMA

Det var et enkelt valg for oss å inngå et teknologipartnerskap med SOS-barnebyer, sier adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen. Foto: Visma

Familiepartner er et familiestyrkingsprogram, hvor hovedmålet er å løse utfordringer for familier med sammensatte problemer på en annen måte enn det man har ressurser til i barnevernet i dag. Visma mener prosjektet har stort potensiale til å styrke medvirkningen og rettssikkerheten til hele familien som er i kontakt med barnevernet.

– For å realisere dette, har vi sammen med SOS-barnebyer og pilotkommunene identifisert at det er behov for et fagsystem som kan ivareta personvernet, understøtte arbeidsprosesser og frigjøre tid til å følge opp barn og familier. Dette vil vi bidra med. Det var et enkelt valg for oss å inngå et teknologipartnerskap med SOS-barnebyer, sier adm. dir. i Visma Enterprise, Stian Svendsen.

Trenger nye samarbeidsmodeller

Datasystemet utviklet av Visma er veldig effektivt, og familiepartnerne jobber i systemer på tvers av kommunene noe som gjør det enklere å samarbeide. For Visma gir familiepartner-prosjektet verdifulle innspill fra både kommuner og bistandsorganisasjoner.

FAKTA

FAMILIEPARTNER

Vi brenner virkelig for at de ansatte i barnevernet skal få muligheten til å gjøre jobben sin best mulig. Elisabeth Kjølø, avdelingsleder for fagområdet barnevern i Visma

– Dette kan føre til mer forretningsutvikling og innovasjon, som vil bidra til å løse de problemer det er behov for å løse. Det er en vinn-vinn situasjon for alle involverte, fra næringsliv til sluttbruker. Aktørene kan spille på hverandres styrker og ekspertise, og på den måten drive teknologien videre, mener Svendsen.

Visma er den største leverandøren av it-systemer til kommunal sektor og i en særstilling når det gjelder barnevernet. Derfor har de også flere ansatte på laget med bakgrunn som blant annet sosionomer og barnevernspedagoger.

-Vi brenner virkelig for at de ansatte i barnevernet skal få muligheten til å gjøre jobben sin best mulig. Våre konsulenter har forståelse for store og små utfordringer i det praktiske arbeidet i barnevernet, og er mye ute på besøk hos kommunene. Det gir detaljkunnskap om barnevernstjenestens organisering og rutiner, som gjør at vi kan finne gode løsninger i fellesskap, forteller tidligere barnevernskonsulent, Elisabeth Kjølø, som nå jobber som avdelingsleder for fagområdet barnevern i Visma.

FN's bærekraftsmål

Vi samarbeider for å nå disse bærekraftsmålene

Tilbake Created with Sketch.