A Home for a Home: Mer enn et hjem SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

A Home for a Home: Nye måter å skape positiv effekt

Created with Sketch.

Med alt fra sosialarbeidere til vaktmestere sørger SOS-barnebyer og Heimstaden for å bygge det sikkerhetsnettet barn trenger for å leve gode liv.

Tekst: Anne Mone Nordahl og Kristin Trandem

Om du tenker tilbake på din egen barndom, hva var egentlig utslagsgivende for at du hadde det bra? For noen er dette et umulig spørsmål å svare på. De kan kanskje bare huske en oppvekst som verken bar preg av en omsorgsfull familie eller et trygt hjem. Når disse menneskene etter hvert stifter sin egen familie, mangler de støttende personer eller egne, gode erfaringer å lene seg på. — Altfor ofte ser vi unge voksne, som selv har vokst opp i et dysfunksjonelt hjem, bli foreldre veldig tidlig. De ønsker å gjøre opp for det de ikke fikk som barn, men de finner snart ut at foreldreskapet er mye vanskeligere enn de hadde trodd. Hvis de ikke får tilstrekkelig støtte, gir de ofte opp og barna havner i alternativ omsorg, forteller Jindra Šalátová. Hun er nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Tsjekkia, og forteller om en nystartet, unik tjeneste som retter seg mot uerfarne foreldre som trenger hjelp og støtte til å ta vare på egne barn. I de første seks månedene av barnets liv, får de muligheten til å bo i en av leilighetene som Heimstaden har stilt til disposisjon. Gjennom tett oppfølging og veiledning fra kompetente sosialmedarbeidere fra SOS-barnebyer, får de både foreldreferdigheter og den tryggheten de trenger i den nye tilværelsen. — Med tilstrekkelig støtte tror vi at foreldre, som selv har hatt en tøff barndom, klarer å gi en lykkelig oppvekst til sine egne barn, sier Šalátová.

Altfor ofte ser vi unge voksne, som selv har vokst opp i et dysfunksjonelt hjem, bli foreldre veldig tidlig.
Jindra Šalátová, nasjonaldirektør i SOS-barnebyer i Tsjekkia

Mer enn donasjoner

Tilbudet til uerfarne foreldre i Tsjekkia er ett av flere programmer iverksatt sammen med Heimstaden, etter at partnerskapet A Home for a Home ble etablert sommeren 2021. Gjennom 30 program, som de enten er ansvarlig for eller bidrar til, vil 35 000 barn i 20 land få en tryggere og bedre start på livet. Dette kommer bare til å øke. For hvert hjem som Heimstaden eier, doneres cirka 1000 kroner til A Home for a Home. I 2022 vil donasjonen være på 135 millioner kroner, og den øker i takt med at Heimstaden øker eiendomsporteføljen sin. — Men, dette partnerskapet er mye mer enn donasjoner, poengterer Patrik Hall, administrerende direktør i Heimstaden. — Med A Home for a Home tar vi vårt bærekraftsarbeid til neste nivå, og utvider vårt oppdrag med Friendly Homes til tusenvis av barn og familier over hele verden. Vi ser store muligheter for å utnytte vår brede kunnskap og engasjere våre ansatte og partnere, samt kundene våre på denne spennende reisen, sier Hall. For dette er ikke bare et samarbeid som gir økonomisk stabilitet og langsiktighet. Heimstaden, gjennom A Home for a Home, investere tid og penger slik at ansatte i hele bedriften, fra gulvet og opp, får mulighet til praktisk å kunne bidra og kjenne på samfunnsansvar. For eksempel møter ofte Heimstadens ansatte leieboere som kan være i en fortvilet livssituasjon. Sammen med SOS-barnebyer utvikles det nå et kurs for alle ansatte, der de får opplæring i hvordan hjelpe og ivareta beboere som har utfordringer og sliter. Hvordan indentifisere dem, hva man bør gjøre og hvem man kan kontakte for å få bistand.

FAKTA

HEIMSTADEN

Ungdom i ettervernsleiligheter, som Heimstaden Norge stiller til disposisjon, får ekstra oppfølging og støtte i hverdagslivet. Foto: Katerina Iliveska

I Norge har vi i 2021 utarbeidet et program sammen med Heimstaden, som skal tilby ettervernsleiligheter for ungdom, der Heimstaden stiller leiligheter til disposisjon. De som får dette tilbudet kan være ungdom som har vokst opp i fosterhjem og strever med å komme seg inn på leiemarkedet, blant annet fordi de verken har referanser eller mulighet til å betale depositum. Mange av disse ungdommene har ikke fosterforeldre å ringe til eller noe særlig kontakt med sin biologiske familie. Da er det ikke alltid så lett å vite hva man skal gjøre når oppvaskmaskinen plutselig ryker eller man har låst seg ute. For ungdommene i ettervernsleiligheter vil Heimstadens vaktmestre stille opp med praktisk bistand utover hva man kan forvente av en vanlig vaktmester. Ungdommene skal vite at det alltid er hjelp å få fra voksne, trygge mennesker som vil dem vel. — Det at Heimstaden bidrar på denne måten, med folk, talent, kompetanse og ulike ressurser i alle land der de er etablert, gjør oss i stand til å nå ut til veldig mange flere barn og unge, understreker Markus C. Grieg, som er leder for Allianser i SOS-barnebyer. Programmet vil starte i 2022.

Norge: Lek er læring og skaper samhold. Gjennom samarbeidskonseptet «co-created activities» har Heimstaden bygget lekeplasser i nærområdet der de har leiligheter. Foto: Lillian Hjellum

Grunnlaget lagt

SOS Norge har en ledende rolle i partnerskapet, A Home for a Home, og er ansvarlig for avtalen som ble signert 30. juni 2021. Fortløpende har SOS-barnebyer i flere land i Europa blitt en del av partnerskapet: Sverige, Danmark, Island, Nederland og Tsjekkia. Når Heimstaden etablerer seg i nye land der SOS-barnebyer er representert, vil også disse inngå i samarbeidet. Samtidig er en tanke bak partnerskapet at i de landene hvor Heimstaden og SOS-barnebyer allerede er etablert, skal man samarbeide om felles aktiviteter. Målet med disse såkalte «co-created activities» er blant annet å bidra til å skape et godt nærmiljø, med hovedvekt på barn og unge som er i en sårbar livssituasjon.

— Jeg er veldig fornøyd med hva vi har oppnådd på seks måneder. Ser vi på lignende program over hele verden, tar dette normalt to til tre år.
Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for A Home

— Vi jobber tett sammen for å kartlegge behov og se på mulige samarbeidspartnere lokalt der Heimstaden er etablert. Dette kan være private bedrifter eller frivillige og humanitære organisasjoner, kommuner og offentlige myndigheter. Medarbeiderne i Heimstaden bidrar aktivt med sin kompetanse og sine ressurser, for å støtte utvikling, drift og vedlikehold av samarbeidsaktivitetene. SOS-barnebyers kjernekompetanse på barns utvikling og omsorg er essensiell i disse aktivitetene, forklarer Grieg. Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for A Home, er veldig fornøyd med hvor mye man har fått til i fellesskap allerede på et halvt år. — Jeg er veldig fornøyd med hva vi har oppnådd på seks måneder. Ser vi på lignende program over hele verden, tar dette normalt to til tre år.

Anette Konar Riple, programdirektør for A Home for A Home. Foto: Heimstaden

Vi har etablert klare mål og en struktur for å følge opp og måle vårt samarbeid, for å sikre at vi bruker ressursene våre best mulig for å støtte flest mulig barn og familier. Vi har satt opp lokale team i alle land og vi har lansert programmer og aktiviteter i alle våre markeder, så vel som i land i Øst-Afrika og Sør-Amerika. Hun påpeker at den langsiktige finansieringen gjør det mulig å tenke stort, men også å teste og lære. — I 2022 ser jeg frem til vår første årlige rapport som vil gi oss innsikt og læring om hvordan vi kan gå videre. Parallelt vil vi fortsette å utvikle våre lokale aktiviteter sammen med SOS-barnebyer, og støtte disse med ressursene og kompetansen vi har i Heimstaden.

Eswatini: Med støtte fra partnerskapet med Heimstaden bygger SOS-barnebyer og myndighetene i landet opp et nytt nasjonalt fosterhjemssystem. Foto: Mats Hvalsengen
Peru: I Cusco bidrar Heimstaden til alle SOS-barnebyers program. Målgruppen er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorgen fra familien sin. Foto: Ajejandra Kaiser

FN's bærekraftsmål

Vi samarbeider for å nå disse bærekraftsmålene:

Tilbake Created with Sketch.