Samarbeid skaper bærekraft - SOS Barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner du også!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt for mer informasjon om hva et samarbeid med SOS-barnebyer kan gjøre for deg og din bedrift.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Samarbeid skaper bærekraft

Arrow_line_white Created with Sketch.

Næringslivet spiller en nøkkelrolle for å løse samfunnets utfordringer. Stadig flere virksomheter erfarer at et sosialt engasjement bidrar til vekst og utvikling i samfunnet, samtidig som det skaper verdi og nye muligheter for bedriften selv.

Tekst: Elisabeth Rytterager Foto: Nina Ruud

– En lønnsom og ansvarlig privat sektor er nøkkelen til bærekraftige samfunn, sa utviklingsminister Nikolai Astrup under et møte med næringslivet.

Utfordringer krever samarbeid
Det er et paradoks at vi aldri har hatt det bedre på jorda, samtidig som vi aldri har vært mer sårbare dersom vi ikke løser utfordringene vi står overfor. Næringslivet trenger velfungerende og bærekraftige samfunn for å skape verdier. Og samfunnene trenger et bevisst og ansvarlig næringsliv for å utvikle seg bærekraftig. Denne gjensidigheten er allerede dypt forankret, men dagens utfordringer krever mer ambisiøse samarbeid.

Foto: Katerina Ilievska

Verden har kommet med sin bestilling
At næringslivet er en viktig en del av løsningen, kommer også tydelig frem i FNs bærekraftsmål. Vår felles arbeidsplan for å oppnå en verden uten fattigdom og sosiale skjevheter innen år 2030 anmoder bedrifter, myndigheter, organisasjoner og sivilsamfunn om å sammen finne gode løsninger for å nå ambisjonene i de 17 målene.

Partnerskap og forretningsmuligheter
Nettopp bærekraftsmålene er en gylden anledning for bedrifter til å aktualisere sitt samfunnsansvar, inngå nye partnerskap og gripe nye forretningsmuligheter. Flere av SOS-barnebyers næringslivspartnere styrer sitt partnersamarbeid mot spesifikke mål, for eksempel utdanning eller sosial utjevning. Andre bedrifter ser at de kan bidra med produkter, tjenester og innovasjon som hjelper verden å nå målene. Bærekraftsmålene innebærer dessuten forretningsmuligheter til en verdi av 12 billioner US dollar, hvilket kan skape 380 millioner arbeidsplasser, ifølge analysebyrået AlphaBeta.

Fakta

Oppsummert – trender innen sosial ansvarlighet:

Bra for business
Det som er bra for samfunnet, er som oftest altså bra for business. «Shared value»-tankegangen – hvor samfunnets behov og utfordringer står sentralt i forretningsideen – viser kraften næringslivet har til å skape sosial og økonomisk utvikling. Virksomheter som Unilever og norske Yara kan sies å ha dette som en strategisk forretningsmodell. Mange norske selskaper bidrar i fremvoksende økonomier på viktige kompetanseområder, som teknologi og fornybar energi. Slik er de også med på å dekke behovet for arbeidsplasser i verden, samtidig som de fremmer betydningen av anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter.

Foto: Marko Mägi

Sosio-sponsing øker fortsatt
Mange aktiverer samfunnsansvaret gjennom et samarbeid der de på ulikt vis bidrar til viktige og relevante formål. Sosio-sponsing – samarbeid med ideelle organisasjoner – har økt jevnt de senere årene, og utgjorde ifølge Sponsor Insight 12 prosent av det totale norske sponsormarkedet i 2017, der idrett/fotball fortsatt innehar den klart største markedsandelen. Samfunnsansvar scorer dessuten stadig høyere som motivasjon for å inngå partnersamarbeid eller sponsoravtaler, og 57 prosent av sponsorbedriftene oppgir dette som noe de er sterkt opptatt av.

Bli samarbeidspartner!

En investering i omsorg og utvikling er meningsfull for både kunder og medarbeidere.

Samfunnsansvar skal gi en effekt
Å «kjøpe seg god samvittighet» er altså sjelden en hensikt hos dagens bedrifter når de skal stake ut kursen for sitt samfunnsansvar. Å se på virksomhetens evne til å påvirke og støtte opp om relevante utviklingstiltak, er derimot inngangen for de fleste, enten bedriften har en utfyllende bærekraftstrategi eller er i startgropen på arbeidet med samfunnsansvar. For i tillegg til forretningsmulighetene som finnes, handler det om å legge grunnlag for sterke samfunn og et vitalt fremtidig næringsliv. At tiltakene også bør gi en effekt blant medarbeidere og innebære et konkurransefortrinn for bedriften, er en naturlig forlengelse av denne tilnærmingen.

Hold deg oppdatert på våre bedriftssamarbeid

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Takk for din påmelding!

Du vil snart motta nyheter om våre partnerprogram på e-post. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den.

Les mer om våre vilkår

Lønnsomt å levendegjøre verdiene
Samfunnsansvar er ikke ensbetydende med bedre omdømme, flere lojale kunder, mer motiverte medarbeidere eller nye kloke hoder som ønsker å jobbe for deg. Men det kan gi en slik effekt, noe flere av SOS-barnebyers partnere erfarer. Når samfunnsansvaret kommuniseres på en måte som engasjerer, levendegjør verdisettet og imøtekommer de økte forventningene som preger dagens og morgendagens medarbeidere og forbrukere, skapes en effekt. – Definer din samfunnsrolle, slik at du er relevant for målgruppen din og kan utløse et engasjement, oppfordret Ole Petter Nyhaug, partner i analyseselskapet Opinion under et næringslivsmøte hos SOS-barnebyer i 2017.

Foto: Matthias Ziegler

Unge bryr seg mest
Unge er den gruppen som lettest lar seg begeistre av bedriftens samfunnsansvar, viser Opinions egen trendrapport. I dag ligger miljø på topp over hva unge bryr seg om, men bekjempelse av fattigdom og urettferdighet antas å være viktigst om fem til ti år. En tematikk som er mer konkret og der vi lettere føler at vi kan gjøre noe med problemet, ifølge Nyhaug: – Én av fire er opptatt av å bekjempe fattigdom og urettferdighet i verden, og dette opptar oss stadig mer, sier han.

Økt forventning til arbeidsgivere
Den økte forventningen til ansvarlighet gjør seg gjeldende også i arbeidslivet. Dagens virksomheter skal være bærekraftige på tre bunnlinjer: miljø, mennesker og økonomi. Å tydeliggjøre samfunnsansvaret kan tiltrekke motiverte og engasjerte medarbeidere, og forskning tyder dessuten på at det finnes en sammenheng mellom ansvarlige organisasjoner og påliteligheten og produktiviteten til dem som ønsker å jobbe der.  – Du må ha et etisk og moralsk ståsted for å tiltrekke og beholde medarbeiderne du ønsker, og ikke minst for å engasjere millenniumsgenerasjonen, understreker Ole Petter Nyhaug i Opinion.

Tilbake Group 2 Created with Sketch.