Åtte bærekraftsmål SOS-barnebyer jobber med - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Åtte bærekraftsmål SOS-barnebyer jobber med

Created with Sketch.

Slik arbeider SOS-barnebyer for å bidra til oppnåelsen av åtte av FNs bærekraftsmål.

#1 Utrydde fattigdom

Utfordring:
Fattigdom er den viktigste årsaken til at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer bygger kapasitet hos familier og lokalsamfunn slik at de selv blir i stand til å bryte fattigdomsspiralen. Sammen med partnere styrker vi familier slik at de kan skaffe en stabil inntekt og løfte seg selv ut av fattigdom og utenforskap.


#3 God helse og livskvalitet


Utfordring:

Barn uten foreldreomsorg lever med dårligere helse sammenlignet med andre barn. En trygg og stabil familie er det beste utgangspunktet for å beskytte barn og sikre dem et helsetilbud.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber for å sikre barn stabile oppvekstsvilkår, som også omfatter anstendig boforhold, riktig ernæring, helseoppfølging og -behandling av barn og omsorgspersoner. I flere land leverer SOS-barnebyer ulike helsetjenester, inkludert svangerskapsomsorg og psykiske hjelpetiltak som er mangelvare mange steder.

Fakta

FNs bærekraftsmål

#4 Utdanning

Utfordring:
Barn uten omsorg i en stabil familie mister i stor grad muligheten til skolegang, på grunn av manglende registering, økonomisk årsaker og mangel på oppfølging fra voksne.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer sørger for at både gutter og jenter får tilgang til utdanning av god kvalitet. Vi endrer holdninger, og gjør omsorgspersoner i stand til å skaffe inntekt slik at barna kan gå på skole i stedet for å jobbe. Vi har relevante utdannings- og læringsprogrammer rettet mot hele lokalsamfunnet. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffing i skolen.

 

#5 Likestilling

Utfordring:
Der barn har det ille, har jenter det verst. Jenter fra marginaliserte familier risikerer å bli utsatt for vold og dårlig helse, fratatt muligheten til skolegang, giftet bort og/eller få barn tidlig. Hvis kvinner får større innflytelse på familiens økonomi, prioriteres mat, helse og skolegang i større grad.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber i familier og lokalsamfunn for å endre negative holdninger om jenters rettigheter, muligheter og verdi. Vi styrker familier slik barna kan gå på skolen, og stiller krav til at også jenter skal få skolegang. Gjennom vårt likestillingsprogram Grieg Gender Challenge styrkes jenters tilgang til god og relevant utdanning.

Vil din bedrift bidra til å nå målene?

Ta kontakt med oss om mulighetene for et samarbeid.

#8 Bærekraftig økonomisk vekst og arbeid for alle

Utfordring:
Arbeidsledighet, ustabil og utilstrekkelig inntekt svekker sterkt familier muligheter til å gi barna god omsorg.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Sammen med partnere sørger SOS-barnebyer for at unge og voksne med omsorgsansvar får relevant yrkesutdanning eller -opplæring, og støtte til etablering av bedrift. Vi styrker unge mennesker slik at de blir mer attraktive på arbeidsmarkedet.

 

#10 Redusere ulikhet i og mellom land

Utfordring:
Barn og unge uten voksne omsorgspersoner har større risiko for å oppleve brudd på sine rettigheter, gå glipp av nødvending samfunnsinformasjon, mangle tilgang til skole- og helsetilbud og erfare utenforskap.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber for lover og praksis som skal sikre like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle og forhindrer stigmatisering, utestenging og diskriminering. Vi legger til rette for at familier og lokalsamfunn kan bryte spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at fremtidige generasjoner kan bli aktive samfunnsaktører. Økt utdanningsnivå og sysselsetting bidrar til å redusere ulikheter globalt.

På Sri Lanka sørger SOS-barnebyer for ekstraundervisning på offentlige skoler. Barna får også et ekstra måltid om dagen. Foto: Alf Berg

#16 Fred, rettsvern og sterk forvaltning

Utfordring:
Vold er en viktig årsak til at barn mister omsorg fra foreldrene eller blir flyttet fra familien sin. Barn som er uten omsorg er også mer utsatt for vold. Mange land mangler beskyttelsessystemer for barn.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber for at barn skal få vokse opp med beskyttelse, gjennom å styrke familier og gi råd og veiledning om barns rettigheter og foreldrerollen. Vi støtter myndigheter i etablering av gode beskyttelsessystemer for barn, og arbeider med å bedre kvaliteten på alternativ omsorg. Vi gir barn og voksne opplæring i å oppdage og rapportere om vold og overgrep.

 

#17 Globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utfordring:
Barn uten stabil voksenomsorg blir de stående utenfor bistandstiltak. Skal verdenssamfunnet oppfylle løftet om leave no one behind, må også barn uten omsorg inkluderes i tiltak som skal skape utvikling og varig positiv endring. Dette er ikke mulig uten gode samarbeidspartnere.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber for at barns rett til omsorg skal prioriteres i norsk utviklingspolitikk, og at det settes inn ressurser som styrker familie og lokalsamfunn. Sammen med internasjonale partnere jobber vi med å sørge for bedre data slik at alle barn, deres livssituasjon og behov registreres og teller med i utarbeidelse av tiltak for utvikling. Å investere i at barn får omsorg er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tilbake Created with Sketch.