Åtte bærekraftsmål SOS-barnebyer jobber med - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

FNs bærekraftsmål

Created with Sketch.

SOS-barnebyer jobber for oppnåelsen av åtte av FNs bærekraftsmål.

#1 Utrydde fattigdom

Utfordring:
Fattigdom er den viktigste årsaken til at familier bryter sammen og barn blir overlatt til seg selv.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Vi styrker familier og gjør dem i stand til å skaffe en stabil inntekt og løfte seg selv ut av fattigdom og utenforskap.

#3 God helse og livskvalitet

Utfordring:
Barn uten foreldreomsorg lever med dårligere helse sammenlignet med andre barn. En trygg og stabil familie er det beste utgangspunktet for å beskytte barn og sikre dem et helsetilbud.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Vi jobber for å sikre barn stabile oppvekstsvilkår, med anstendig boforhold, riktig ernæring og oppfølging av både fysisk og psykisk helse.

Fakta

FNs bærekraftsmål

#4 Utdanning

Utfordring:
Barn uten omsorg i en stabil familie mister i stor grad muligheten til skolegang, på grunn av manglende registering, økonomisk årsaker og mangel på oppfølging fra voksne.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Vi endrer holdninger, og gjør familier i stand til å sende barna på skole. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffing i skolen. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære.

#5 Likestilling

Utfordring:
Der barn har det ille, har jenter det verst. Jenter fra marginaliserte familier risikerer å bli utsatt for vold og dårlig helse, fratatt muligheten til skolegang, bli giftet bort og/eller få barn tidlig.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer jobber med familier og lokalsamfunn for å endre gammeldagse holdninger til kjønnsroller, med særlig fokus på jenters rettigheter. Vi jobber for at alle barn og unge skal få de samme mulighetene uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og legning.

Vil din bedrift bidra til å nå målene?

Ta kontakt med oss så kan vi i fellesskap se på mulighetene.

#8 Bærekraftig økonomisk vekst og arbeid for alle

Utfordring:
Arbeidsledighet, ustabil og utilstrekkelig inntekt svekker sterkt familiens mulighet til å gi barna god omsorg.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Sammen med partnere sørger vi for at omsorgspersoner og unge får relevant yrkesopplæring, støtte til etablering av småskala bedrifter og tilgang til mentorordninger.

#10 Mindre ulikhet

Utfordring:
Barn og unge uten voksne omsorgspersoner har større risiko for å oppleve brudd på sine rettigheter, gå glipp av nødvending samfunnsinformasjon, mangle tilgang til skole- og helsetilbud og erfare utenforskap.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Vi jobber for lovverk og praksis som sikrer like rettigheter til utdanning og helsetilbud for alle. Vi legger til rette for at familier og lokalsamfunn kan bryte spiralen av fattigdom og utenforskap, slik at fremtidige generasjoner kan bli aktive samfunnsaktører.

Leila har en funksjonsnedsettelse som gjør at hun ikke kan bruke beina. Med støtte fra SOS-barnebyer i Beira fikk hun er rullestol, lik mulighet som de andre barna og kan begynne i første klasse til høsten.

#16 Fred, rettsvern og sterk forvaltning

Utfordring:
Barn som er uten omsorg, er mer utsatt når en krise oppstår og mange land mangler beskyttelsessystemer  for barna.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
SOS-barnebyer styrker familier og gi råd og veiledning om barns rettigheter og foreldrerollen. Vi støtter myndigheter i etablering av gode beskyttelsessystemer for barn og forbedring av kvaliteten på alternativ omsorg. I tillegg påvirker vi politiske prosesser som styrker alle barns rettigheter.

#17 Globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Utfordring:
FNs bærekrafts mål kan ikke nås uten et globalt samarbeid.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?
Vi samarbeider med myndigheter, næringsliv og organisasjoner for å oppnå målene, og sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Å investere i gode oppvekstsvilkår for barn er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Tilbake Created with Sketch.