Vi trenger gode støttespillere! - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Vi trenger gode støttespillere!

Created with Sketch.

2019 ga mange viktige markeringer for barna i vår målgruppe. SOS-barnebyer skal bruke dette for å opprettholde trykket for at stadig flere barn skal få oppfylt sin rett til en stabil oppvekst i en trygg familie, skriver fungerende generalsekretær Sissel Aarak.

Samtidig som SOS-barnebyer markerte at vi i 70 år har sikret barn god omsorg i en familie, fylte FNs barnekonvensjonen 30 år og FNs retningslinjer for barn i alternativ omsorg 10 år. I tillegg vedtok  FNs generalforsamling rett før jul en resolusjon der man går inn for at medlemslandene faser ut bruken av barnehjem. I stedet for institusjon ber man landene satse på familie eller omsorg i nærmiljøet.

Barns omsorgsituasjon har lenge vært i blindsonen i utviklingspolitikken, og vi er svært glade for at vår målgruppe – barn som ikke får omsorg fra sine foreldre, nå blir løftet opp på verdensagendaen av FN. Nå skal vi jobbe for at FNs nye retningslinjer går fra å være papir til å bli praksis, og støtte myndighetene i de landene vi jobber i slik at de legger mer vekt på å styrke familier som sliter og har gode omsorgstilbud til barn som er alene.

Barns rett til familie
Barnekonvensjonens innledning slår fast at barn har det best i sin egen familie, så lenge den er i stand til å gi god omsorg. I alt for mange tilfeller blir barn flyttet fra familien sin, eller overlatt til seg selv, fordi familien ikke får den nødvendige støtten de trenger for å kunne ivareta barna sine på en god måte.

Vi vet at mange barn som mister foreldreomsorg ikke gjør det fordi foreldrene mangler omsorgsevne, men omsorgsmulighet. Det er en beinhard virkelighet, hvor mange foreldres tid og ressurser er presset til det ytterste. Fattigdom er både en underliggende og forsterkende faktor som gjør at barn lever under ekstremt vanskelig og usikre forhold, med dårlige boforhold, dårlig helse og manglende skolegang.

I alt for mange tilfeller blir barn flyttet fra familien sin, eller overlatt til seg selv, fordi familien ikke får den nødvendige støtten de trenger for å kunne ivareta barna sine på en god måte.
Sissel Aarak

SOS-barnebyer jobber for å finne løsninger og utvikle omsorgstiltak som kan tilpasses hvert enkelt barns behov og hvert enkelt lands muligheter. Foto: Alf Berg

Barna blir ressurssterke voksne
Barn blir født med det samme potensialet over hele verden. For å utløse dette potensialet må de få en oppvekst med trygg omsorg og muligheten til utdanning slik at de kan bli ressurssterke voksne som bidrar til samfunnet sitt, og ikke minst løse de utfordringene verden står overfor når det gjelder fattigdom, klimaendringer, migrasjon og konflikter fremover.

I 70 har det å sikre barn en trygg og stabil oppvekst i en familie vært vårt hovedmål. Siden 1949 har til sammen fire millioner barn deltatt i SOS-barnebyers programmer. De har blitt voksne som kan gi tilbake til samfunnet og ikke minst gi sine egne barn igjen god omsorg. En ny rapport om SOS-barnebyers arbeid viser at investeringen i barna utgjør en stor forskjell både for hvert enkelt menneske og samfunnet.

Gjennom å arbeide langsiktig oppnår vi positive samfunnsendringer som bidrar til nødvendig og bærekraftig utvikling. Og det er takket være engasjementet fra våre gode støttespillere at disse endringene faktisk skjer. Det er dere som muliggjør at vi hver dag kan jobbe for at alle barn skal få oppfylt til rett til en trygg og stabil oppvekst.

Din bedrift kan også bidra

Kontakt oss om mulighetene for et samarbeid.

Tilbake Created with Sketch.